Resolución de solicitudes de cambio de idioma moderno, lengua clásica, lengua maior/minor y matrícula en módulos externos

Resolución de solicitudes de cambio de idioma moderno, lengua clásica, lengua maior/minor y matrícula en módulos externos

Buscar
24/09/2018
  • Con fecha 24/09/2018 se publica la resolución de las solicitudes de:
    • Cambio de Idioma Moderno
    • Cambio de Lengua Clásica
    • Cambio de Lengua Maior/Minor
    • Matrícula en módulos optativos externos